null

Beleggingsprincipes


Als je gaat beleggen weet je dat dit op lange termijn een hoger rendement oplevert dan sparen. Maar dat krijg je niet cadeau. Als je een mooi rendement wilt maken – zowel maatschappelijk als financieel – is het belangrijk om de juiste keuzes te maken en goede uitgangspunten te hebben. Die uitgangspunten noemen wij 'beleggingsprincipes'. Punten die wij altijd meenemen in alle beleggingskeuzes voor onze relaties.

Duidelijke keuzes

Het fijne is: uit het enorme aanbod hebben wij voor jou de best mogelijke keuze gemaakt. 

Veilig

Jouw geld staat veilig op een aparte bewaarrekening bij onze partner Fondsenplatform.

Rationeel advies

Beleggen en emoties gaan niet samen. Een  adviseur is heel vaak een goed klankbord.

De 10 beleggingsprincipes van Stan&Wende

1. Beleg donkergroen met impact

Stan&Wende belegt alleen in bedrijven die rekening houden met goed bestuur, die ethisch handelen, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en die milieu, schone en duurzame energie een rol laten spelen.

2. Kijk naar de lange termijn

Veel beleggers overschatten rendement op korte termijn en onderschatten dat op lange termijn. Beurzen kunnen in een jaar forse uitschieters vertonen. Over een langere periode bewegen de resultaten steeds weer naar het gemiddelde. Daarom is beleggen alleen geschikt als je geld over langere termijn kunt missen.

3. Vermijd markttiming

Je weet nooit welk land of marktsegment het beter zal doen dan de andere. Met een wereldwijd gespreide portefeuille beleg je in alle beschikbare markten en ben je als belegger in een goede positie om te profiteren van de rendementen op het moment wanneer die zich voordoen.

4. Beleg zonder emotie

Emoties zijn de grootste valkuil bij beleggen. Mensen zijn geneigd te gaan beleggen wanneer de beurzen fors zijn gestegen, niet wanneer deze sterk zijn gedaald. Marktresultaten wijzigen voortdurend. Wij houden het hoofd koel en blijven consequent vasthouden aan de vooraf ingenomen strategie en wijken daar niet van af.

5. Kijk verder dan krantenkoppen

Nieuws en actualiteiten over financiële markten kunnen je beleggingsdiscipline op de proef stellen. Sommige berichten zaaien angst. Andere verleiden je met de belofte snel geld te verdienen. Laat je niet verleiden. Maar houd rekening met waar het bericht vandaan komt en leer het verschil te zien tussen entertainment en professioneel advies.

6. Beleg onafhankelijk

Onafhankelijk beleggen is heel eenvoudig maar wordt in Nederland weinig aangeboden. Doordat wij geen eigen beleggingsfondsen hebben, zijn wij onafhankelijk. Wij dienen geen andere belangen dan die van onze klanten. Wij zoeken altijd objectief naar de best presterende donkergroene beleggingsfondsen. Dat zorgt voor transparantie en tevreden relaties.

7. Vermijd onnodige kosten

Kosten zoals hoge beloningen voor fondsbeheerders hebben een nadelige invloed op je vermogen. Wij zorgen dat de kosten in verhouding staan tot de toegevoegde waarde en vermijden onnodige kosten.

8. Wees slim in spreiding

Stan&Wende investeert met haar beleggingsfondsen wereldwijd. In meer dan 80 landen die meer dan 95% van het bruto nationaal product (BNP) van de wereld uitmaken. Spreiding helpt bij het verminderen van risico's en gaat verder dan alleen je eigen land of zelfs regio. 

9. Beleg met een doel

En opeens staat er best veel geld op je rekening. Dat moet natuurlijk goed en zorgvuldig beheerd worden. Wat ga je er mee doen? Hoe lang kun je het wegzetten voordat je er geld uit gaat halen voor je pensioen? Hoe zit dat eigenlijk met de belastingen, nu en later? Samen met je accountant of adviseur zorgen wij voor een gedegen plan voor het investeren van je geld. Daar heb je altijd hard voor gewerkt, dus dat moet met aandacht begeleid worden. We ontzorgen je graag.

10. Beleggen is altijd voor jou te begrijpen

Stan&Wende belegt alleen in fondsen die wij aan jou kunnen uitleggen. Bij het vertrouwen aan Stan&Wende is het voor jou wel zo prettig om te weten waarin je daadwerkelijk belegt.

Kun jij je vinden in deze 10 beleggingsprincipes?

null

Netto positief in 2030

Stan&Wende wil aanjager en voorloper zijn van de best denkbare beleggingen. Daarom willen we uiterlijk 2030 een netto positieve beleggingsportefeuille hebben. Dit gaat verder dan minder of niet vervuilen. We kiezen waar mogelijk alleen beleggingsfondsen met bedrijven die de wereld verbeteren. Denk aan: minder broeikasgassen, meer biodiversiteit, meer diversiteit in topfuncties en bevorderen van gezondheid.