null

De 10 zekerheden van Stan&Wende


We hebben de belangrijkste zaken van Stan&Wende voor jou samengevat. Handig, ben je in  één pagina klaar. Kun je snel een berekening maken en door naar je aanvraag!

OK klaar. Nu wil ik mijn rendement in geld en groen weten.

Vertrouwd en zeker

We staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en hebben alle vergunningen.

Veilig

Jouw geld staat veilig op een aparte bewaarrekening bij onze partner Fondsenplatform.

Donkergroen

De beleggingsfondsen vallen onder de duurzaamste categorie donkergroen.

De 10 zekerheden van Stan&Wende

1. Baas over je geld

Stan&Wende kan niet aan je geld komen. De beleggingsrekening staat uitsluitend op jouw naam. Je houdt altijd zelf de beschikking en het eigendomsrecht over je geld. Stan&Wende mag alleen advies geven en transacties uitvoeren na toestemming van de klant.

2. Geld veilig bij faillissement

Wij werken samen met een zeer veilige partij, NNEK/Fondsenplatform. De beleggingen staan namelijk in een aparte stichting/bewaarbedrijf en je vermogen is dus volledig gescheiden van NNEK of Stan&Wende. De enige taak van het bewaarbedrijf is het administreren en bewaren van je beleggingen. Bij een faillissement vallen de beleggingen buiten de boedel en zijn dus altijd veilig gesteld. Dat is gelukkig zo in Nederland geregeld. Veiliger kan het niet.

3. Alle papieren

De eigenaars van Stan&Wende staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en hebben de benodigde vergunningen. Wij beantwoorden aan alle eisen die de wet- en regelgeving stelt en we blijven daar voortdurend aan voldoen. De eisen gaan vooral over deskundigheid, betrouwbaarheid, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en informatieverstrekking.

4. Onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk van de traditionele financiële sector. Ook in onze fondsselectie kiezen wij geheel onafhankelijk van fondsbeheerders of banken. Dit is een essentiële kernwaarde. 

5. Raad van Advies

Externe ogen confronteren en inspireren. Daarom hebben wij een Raad van Advies. De leden stellen vragen en confronteren ons met eerder gemaakte keuzes. Ze houden ons spiegels voor. Ze hebben immers zelf fouten gemaakt en daarvan geleerd. Ze weten dus waar problemen kunnen zitten. En nog belangrijker: ze weten waar de kansen liggen die wij zelf nog niet gezien hebben. Ze prikkelen ook om eens anders naar zaken te kijken. Stan&Wende zal hierdoor op langere termijn succesvoller zijn.

6. Bescherming van persoonlijke gegevens

Bescherming van je persoonlijke gegevens heeft onze hoogste prioriteit. De technologie en infrastructuur van Stan&Wende en onze partners voldoen aan deze beschermingsnormen. Alle partijen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

7. Gegarandeerd donkergroen

De fondsen waarin Stan&Wende belegt zijn allemaal gecertificeerd volgens de EU -categorie “artikel 9 SFDR”. Daarmee zijn onze portefeuilles altijd 100% “EU-taxonomy-aligned”. Ook dragen alle beleggingsfondsen in onze portefeuilles bij aan een of meerdere "SDG’s" (duurzaamheidsdoelen van de VN) en moeten ze voldoen aan 7 specifieke duurzaamheidscriteria. In normaal Nederlands betekent dit: gegarandeerd donkergroen! 

8. Gemak

Bij Stan&Wende kun je alles eenvoudig en snel zelf regelen. Verder kun je achterover leunen. Je kunt je beleggingen rustig laten staan en de ontwikkelingen op de beurs negeren. Maar je zit nergens aan vast: je geld is 24/7 opvraagbaar. Je kunt je geld, of een deel ervan, altijd opnemen.

9. Vermogensadvies

Het hoeft niet, maar als je wilt is er bij Stan&Wende advies beschikbaar.
Door heel Nederland hebben we een netwerk van geselecteerde en duurzame adviseurs. Allemaal gecertificeerd, onafhankelijk en zelfstandig. En natuurlijk heel goed thuis op het gebied van beleggen. Zij helpen jou met het maken van een passend financieel vermogensplan. Een zinvolle investering die zichzelf terugverdient en je rust geeft.

10. Voor de kinderen

Dankjewel! Door met Stan&Wende in zee te gaan, maak je een bewuste keuze voor duurzaam beleggen met impact. Je geeft hiermee een betere, groenere wereld door aan volgende generaties, waarvoor ze je dankbaar zullen zijn.

null

Gegarandeerd 100% duurzaam met gecertificeerd donkergroene beleggingen